Co vše se děje v návštěvníkovi galerie, který překročil její práh? Jaká jsou jeho očekávání?Jestliže si přečetl anotaci jako je tato, pak se chystá vstoupit do hry, která se bude odvíjet v horizontu jeho očekávání, nebo si anotaci nečetl a vstupuje do ní bez “předehry”. Galerie mladých pro tentokrát není standardním výstavním prostorem, proměnuje se v „divadelní scénu” jejíž součástí a hybatelem se může stát kdokoliv z přítomných.Výstava se nesoustřeďuje na tzv. krátky estetický moment, který je definován pro diváka v galerii (Bernard Berenson). Základem výstavy je série situací, které žánrově souvisí s algoritmickou kompozicí a její aplikací na performance. Divák se zde nesetkává s hotovým dílem, ale pouze s možností vstoupení do částečně rámovaných inscenačních kompozicí a také s možností jejich dotváření, není jen pozorovatelem, stává se aktérem a spolutvůrcem. Těžiště dění se na základě divákových reakcí přesouvá z galerie do dalších veřejných ale i soukromých prostorů (byt, park, divadlo), kde celá událost pokračuje i končí. Instalace vysloveně čeká na příchod někoho Druhého, který ji svou participací rozpohybuje jestliže… pak… nebo…

kurátorka: Zuzana Janečková