Literární historik Pavel Hruška představí osobnost Jindřicha Chalupeckého a jeho vybraná díla z knihovny PLATO. Součást Festivalu ostravských knihoven.

 

Letos poprvé jsme součástí Festivalu ostravských knihoven, ve kterém zpřístupníme širšímu publiku specifickou knihovnu PLATO. Protože nás termín festivalu zastihl v době instalace výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého (zahájení výstavy proběhne 14. 10. 2020), téma bylo jasné. Mimořádnou osobnost Jindřicha Chalupeckého (1910–1990), výtvarného a literárního teoretika a kritika, esejisty, historika umění a překladatele, představí literární historik a kritik Pavel Hruška.

 

Přednáška a případné čtení z knih Jindřicha Chalupeckého, která nemohou v našem literárním fondu chybět, se uskuteční přímo v knihovně.

 

Zájemci o bližší seznámení s knihovnou mohou přicházet už od 15 hodin. Máme pro ně připravenu krátkou prezentaci knihovny.

 

Více informací zde