Adolf Loos

Winternitzova vila pořádá přednášku Adolf Loos nově objevovaný, kterou připravil a bude přednášet rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. Přednáška seznámí s novějšími interpretacemi architektonického myšlení Adolfa Loose a koriguje zjednodušené výklady jeho díla, tradované modernistickým dějepisem umění.

 Zakoupit můžete vstupenku na přednášku přímo do Winternitzovy vily a nebo si můžete koupit online licenci k této přednášce a sledovat ji v přímém přenosu na vašem počítači. 30 minut před přednáškou Vám zašleme speciální odkaz na webovou stránku, a přihlašovací jméno a heslo k přednášce. 

 Pro jakékoliv bližší informace nebo otázky nás můžete kontaktovat na loosovavila@gmail.com