Výstava si bere za svůj emblém známé levicové heslo „Jiný svět je možný“. Artefakty a umělci zastoupení na výstavě ho ani nevyvracejí, ani neironizují. Stojí mimo – jako u pomyslného rámu dveří, které do skutečnosti otevírá lidská touha. Za dveřmi se cesty klikatí po souši či vedou po moři skrze bouře a nebezpečí útesů k představám lepších společenství. Ke spravedlivějším, rovnějším, svobodnějším, inkluzivněji hovořícím lidem, než jsou ti, kteří dosud chodili po této Zemi. Více na www.avu.cz.

Kurátoři: Petr Dub, Marek Meduna