VYKLADAČI SVĚTA → JIŘÍ FRANTA & DAVID BÖHM

Vykladači snů jsou vlastně takový režiséři ne? Žijeme prý v éře rozptýlení. Vzruchy se na nás valí ze všech stran, maličké jednotky informací bombardující naši mysl a mozek je musí zpracovávat. Napojeni na nekonečný tok dat ztrácíme ponětí o tom, co je pro nás důležité, hromada informačního odpadu s nízkou či nulovou informační hodnotou ucpává naše myšlenkové kanály. Mozek si navíc navykl na neustálé krmení vzruchy a vyžaduje je. Pomalu se tak přemotávají dráty v naší neurosoustavě a už nejsme schopní používat mozek tak, jako jsme to dělali dříve. Sny výklad nepotřebují…

 

Tvorbu Davida Böhma a Jiřího Franty charakterizuje specifický přístup k médiu kresby, který se stává na výstavě prostředkem k zachycení aktuálních stavů mysli člověka s přesahy k performanci a konceptuálnímu umění. Umělci se uchýlili k různorodým formám projevu, aby přímočaře pojmenovali znepokojivou současnost.

  

Přizvaní umělci:

  

Nikola Logosová 

Matěj Al-Ali

Tomáš Roubal

Filip Turek

David Fesl

Tomáš Svoboda

Alena Kotzmannová

Martin Kyrych

Denisa Krausová

Federico Díaz

Karel Štědrý

Matouš Lipus

Jan Šerých

Jakub Tytykalo

Eva Jiřička a Mira Gaberová

Pavla Sceranková

Lukáš Jasanský & Martin Polák

 

www.villapelle.cz 

www.bohmfranta.net