Zveme na vernisáž a komentovanou prohlídku výstavy Hrany světla, na které se setkáte s malbami a grafikami Jiřího Hanuše. Výtvarníka, který si ve svých dílech podmaňuje svět vnějších i vnitřních architektonických konstrukcí a struktur. Obrysy a tvary budov či interiéru se nám ukazují jak skrze světelné kontrasty, tak v nepatrných přechodech šedi. Setkáte se s výtvarným jazykem autora, který je postavený na harmonii sametové jemnosti použité techniky a syrovosti tématu děl, kterým jsou povětšinou industriální prostory.

  

kurátorka: Hana Zrno Vondrů