Film Týden (záběr z filmu)

V pondělí 18. dubna bude v 17 hodin proběhne zahájení výstavy-projektu Jiřího Havlíčka Film Týden. Každodenní promítání 16mm filmu v dvoraně Multifunkční auly Gong bude po dobu trvání výstavy (tj. od pondělí do neděle) probíhat pouze v určenou hodinu.

Projekt-výstava představí nový film Jiřího Havlíčka, kurátora, pedagoga a téměř utajeného umělce. Ten vznikal tradičními technickými prostředky a s využitím některých postupů filmové avantgardy (zahrnutí náhody a odhadu do procesu vyvolávání filmu). Instalace ve dvoraně simuluje provoz tradičního kina: promítání filmu se uskutečňuje pouze jednou denně ve stanovenou hodinu a za asistence autora.

Havlíček znovuobjevuje poutavost krajiny v okolí České Lípy, místa spojeného se svým dětstvím a dospíváním. Intimní námět je zkoušený zvolenými technickými aspekty filmového umění i filmu jako instituce. Týdenní periodu projektu určuje nejen formát filmových týdeníků, ale můžeme ji i vnímat jako časovou jednotku, ve které se odehrává a opakuje náš život. 

Více informací naleznete na webu PLATO a na Facebooku.

Jiří Havlíček: Film Týden
dvorana Multifunkční auly Gong
projekce denně v 17 hodin

vstup volný