Jiří Hrbek (1957, Třebíč) se pohybuje v oblasti reportážní a dokumentaristické fotografie. Portréty z převážně uměleckého světa doplňují Hrbkovu tvorbu více než pětadvacet let (první snímek vnikl v roce 1992). Postupně soubor rozšiřuje o fotografie výjimečných osobností – muzikantů (Eva Turnová), umělců (Olaf Hanel) či spisovatelů (Jáchym Topol). Hrbkovy fotografie se objevují na přebalech knih, v katalozích či na bookletech hudebních alb.