Mnohostranný a dnes již mezinárodně uznávaný autor – Jiří Kovanda – vychází ve svém díle z konceptualismu. Jeho akce, intervence do daného prostoru, objekty, ale i kresby, koláže, obrazy či plastiky nenápadně a často překvapivě vrství významy. Jsou do nich začleňovány i prvky a materiály z mimouměleckých oblastí, přičemž jejich dekódování je vždy znepokojivé a vzrušující. (mw)