Rozsáhlá retrospektivní výstava současného českého umělce Jiřího Kovandy (1953) sestavená z děl pocházejících z nejrůznějších státních i soukromých sbírek Evropy. Autor je znám zejména svými performancemi z počátku sedmdesátých let. Spolu s řadou evropských autorů tehdy tematizoval meze lidské psychiky a vyjadřoval se skromnou, minimalistickou formou. Organizoval řadu akcí, ve kterých podroboval zkouškám duševní vybavenost svou i přihlížejících osob. Jiří Kovanda také přispěl významnou měrou k nástupu postmoderního uvažování v české kultuře. Vytvořil například řadu děl, ve kterých pracoval s dobově aktuální proměnou společenských hodnot. Výstavu a katalog připravilo ve spolupráci s Domem umění polské Muzeum Współczesne Wrocław.