„Jiří Kovanda proti zbytku světa“ – tak nazvali dva franzouští kurátoři Guillaume Désanges a Francois Piron, svoji výstavu, kterou iniciovala pro Dům fotografie v Německu žijící kurátorka Noemi Smolíková. Konfrontují v ní Kovandovy akce s projekcemi a dokumentacemi děl umělců a umělkyň z celého světa. Kovanda, tento v Praze žijící umělec, uskutečňuje od 70. let podobně jako Bas Jan Ader nebo Douglas Huebler minimální akce, které se sotva liší od běžného života. Tím klade uprostřed tehdejší totalitární společnosti důraz na individuální výraz; z apolitické akce se tak stává politická manifestace. sestavili Désanges a Piron vtipnou a zároveň poučnou výstavu skládající se z fotokopií a dokumentů historických ale i současných děl světoznámých umělců a umělkyň, které spíš potvrzují Kovandovu spolunáležitost se zbytkem světa. Neboť jak říkají kurátoři: „Dílo Jiřího Kovandy, takto v centru sítě z obrazů, gest a energií, dokládá jeho universálnost.“