Stromy, 2013, 116 x 377 cm, olej, sololit, provaz, neon

Jiří Kubový – výstava jednoho obrazu „Stromy“

Cafė ve Foyer, Veřejný sál Hraničář

Jiří Kubový je ústecký malíř, který se ve své tvorbě zabývá především tématem krajiny a přírody. Není náhodou, že jeho láskou a inspirací se stala oblast okolního Českého středohoří, která je svými kvalitami zcela jedinečná. Ve svých dílech do detailu analyzuje a definuje její jednotlivé prvky, jako jsou např. stromy, mraky, proudy nebo balvany a hledá harmonické spojení mezi nimi. To představuje Jiří Kubový i vlastní uměleckou formou – obrazem bez rámu a plátna, které na nich nahrazuje prostor bílé zdi. Zkoumané elementy získávají nadčasovost a možnost komunikace s okolním prostorem a tedy i divákem. Obraz “Stromy” je navíc, jako jeden z mála děl Kubového, doplněn neonovými trubicemi, které jsou včleněny do zobrazeného motivu.

Již více než 40 let vystavují obrazy Jiřího Kubového galerie v Čechách i zahraničí. V jeho domovském městě můžeme zmínit například výstavu Věčná krajina v Galerii Emila Filly (2014). Aktuální výstava jednoho obrazu ve Veřejném sále Hraničář je však mezi ostatními výjimečná. Jiří Kubový ve své tvorbě pracuje v tematických cyklech, které trvají i několik let, během kterých daný motiv různě variuje a zkoumá znovu a znovu. I proto je neobvyklé jeho soustavnou uměleckou tvorbu prezentovat prostřednictvím jediného solitérního obrazu. Proto berme výstavu jako pozvánku
do světa J. K. . . .

19. prosince 2017 od 18:00 – setkání s autorem
prezentace umělecké tvorby Jiřího Kubového a otevřená diskuze v kavárně

www.jirikubovy.cz