Ve slovníku marketingu se facelift používá jako strategie inovace produktu, skrze níž marketingové firmy nabízí designovou změnu a příležitost k odstranění eventuálních nedostatků a chyb produktu. Téma faceliftingu – ve smyslu omlazení, vylepšení lidské podoby a vzhledu, se v dílech Jiřího Kuděly a Petra Lysáčka prolíná s jejich vnímáním světa skrze optiku metafory theatrum mundi.

 

Autoři výstavy z různých úhlů pohledu uvažují nad portrétem, nad rolemi a hereckými výkony jednotlivců danými společenskou funkcí, a ve svých dílech překvapují citlivou vnímavostí a detaily, jenž často vyzní v absurdní komedii. Výstava dává prostor nečekanému, hravým formám a novým souvislostem, vynalézavé ironii, prvkům neo-dada a recyklaci.

 

kurátorka: Radka Kaclerová