V druhém patře Staroměstské radnice vystavuje své práce z poslední doby výrazný představitel české umělecké scény Jiří Matějů. Používá jazyk geometrické abstrakce, jeho obrazy se vyznačují pravidelnými horizontálně-vertikálními strukturami využívajícími optické kvality barev. Přes zřejmý akcent na rigidní abstraktní řád autor zdůrazňuje také spojení své malby se zcela reálnými zdroji a konkrétními vizuálními vjemy, myšlenkami, pocity i existenciálními zážitky.