Jiří Putna – Hledá se první dáma
Fotografický soubor velkoformátových suverénnì pojatých portrétù v prezidentském stylu.