Jiří Skála, Aspirace cizích těles, černobílá fotografie, 2021, 90 × 90 cm, inkoustový tisk na papíře, spolupráce: František Hanousek a Jakub Hájek.

Název výstavy Jiřího Skály odkazuje k pojmu aspiration class, který definoval Leonard Reissman ve snaze vytvořit patřičné názvosloví pro americkou poválečnou sociologii. Současně jeho teze o tom, že posun ve společenském žebříčku aspirující třídě nutně přináší i splynutí s jinakosti, otevírá prostor pro možné interpretace výstavy. Výstavu tvoří úvodní zvuková instalace, série objektů a fotografii a závěrečné video.