Výstavu zahájí ředitel ZČG Roman Musil, promluví její autorka Helena Musilová.

 

Kreslíř, grafik, malíř, hudebník, básník, sociolog a futurista Jiří Slíva (1947, Plzeň) je nepřehlédnutelným fenoménem české ale i evropské výtvarné scény na poli kresleného humoru, ilustrace a volné grafiky, vedle nich se věnuje i malbě a realizaci drobných objektů. Slívovo dílo získalo řadu ocenění, zastoupen je v mnoha soukromých i veřejných sbírkách. Jeho práce charakterizuje smysl pro humor, nadsázka, vizuální a textová zkratka a schopnost téměř bezeslovně vystihnout zvolené téma. Slíva si našel osobitý výtvarný styl vyznačující se jednoduchostí, stavící na stylizované kresbě s výraznou obrysovou linkou a jasné barevnosti. 

Výstava představuje Jiřího Slívu poněkud netradičně – nestaví na pro něho typických tématech (tedy svět kávy, vína, jazzu, Kafky, vztahy mužů a žen…), ale poukazuje na výtvarné aspekty jeho tvorby. Jiří Slíva je v prvé řadě excelentní kreslíř, který rychlou a pohotovou kresbou zaznamenává okamžité nápady, drobné postřehy z dění kolem, různé varianty jednoho tématu spojeného s hledáním ideálního řešení – teprve potom nastupuje vědomá stylizace a realizace v charakteristickém „slívovském“ rukopisu. Stranou nezůstává ani ukázka využití slavných „ikon“ ze světové umělecké nebo populární scény – nejznámější je asi Slívovo citování podob Mickey Mouse a Charlieho Chaplina.

  

Název výstavy Kresbou ke smyslu odkazuje jak ke kreslířskému mistrovství Jiřího Slívy, tak ke smyslu – významu, jakož i smyslu, respektive smyslům – orgánům, kterými vnímáme okolní svět.