Na svoji výstavu v Galerii U Lávky, kterou jsme s pořadateli nazvali Trojská trojka a jiné grafiky, jsem vybral litografie a lepty z celého období mé grafické aktivity. První litografii jsem tiskl za asistence Jiřího Šalamouna někdy v roce 1980, a první lepty za pomoci Jiřího Anderle v roce 1991. Od počátku jsem si jako témata vybíral víno, kávu, jazz, lásku, Franze Kafku, a tyto okruhy jsou zastoupeny i na letošní výstavě v Troji. Možná stojí za zmínku, že první kávové motivy jsem v 80. letech začal v litografické dílně v Říční ulici tisknout z kamene rozměrů 33 x 43 cm. U této velikosti litografického kamene a u této výborné dílny jsem pak už zůstal, a proto pro zjednodušení jsem při objednávce přípravy kamene zmiňoval jako rozměr „ten kávový“. A tak už se mezi tiskaři během let vžil termín „kávový kámen“… (Jiří Slíva)