Dvanáctý díl z cyklu prezentací soudobé zvukové tvorby na pomezí hudby a výtvarného umění, které uvádí studenti a pedagogové z ateliéru Time-based media FUD UJEP.

 

Multimediální experimentátor zaměřený na budování trvalých audio-světelných instalací, které jsou obvykle interaktivní a umístěné v přírodních nebo veřejných prostorách (jako jeskyně, astronomická observatoř, most…). Jeho umělecký přístup je syntetický. Ve svých dílech spojuje zvuk, světlo, sochařské objekty, elektroniku + kód s pečlivě vybranými prostory. Svou prací zkoumá vztah mezi přírodou, technologií a trvanlivostí elektronických médií v divokých klimatických situacích. Jiří Suchánek hledá alternativní situace a místa pro prezentaci mediálního umění. Středem jeho děl je zvuk, který je rozšířen nebo artikulován jinými médii a neočekávanými sociálními situacemi. Vystupuje také s experimentální elektronickou hudbou založenou na sonifikaci atomových dat. 

 

Jiří Suchánek vystudoval ateliér video-multimédií (Keiko Sei, Peter Rónai) na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1999–2005). Zúčastnil se několika workshopů a studijních pobytů – například CTM MusicMakersHacklab 2014, Timet (Giardino Sonoro de la Limonaia), STEIM (Orientační workshop). V současné době je členem stipendia na Sonologickém institutu v den Haag. Od roku 2009 působí jako asistent na Katedře audiovizuální techniky na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde vyučuje audiotechniku a dějiny zvukového umění. Nyní je Ph.D. kandidát na Janáčkově akademii múzických umění, kde pracuje na disertační práci „Sonifikace a estetika mapování dat“ a vyučuje předmět „Fyzikální výpočetní technika – interaktivní systémy“