Jiří Valoch / *1946 /  se na konci 60. let zařadil mezi stěžejní představitele mezinárodního hnutí Vizuální poesie. Během tří dekád vytvořil obdivuhodné množství textů určených stejně tak ke čtení jako k dívání. Lze je bezpochyby vnímat jako jednu z nejpozoruhodnějších uměleckých interpretací východisek strukturalistické jazykovědy, jako radikální a nonkonformní přístup k bílé ploše papíru, limitům slova a psaní. Výstava Merde je zároveň i analýzou specifického pojmosloví, kterým svou tvorbu průběžně artikuloval a šířil, věrný své pozici teoretika umění obdařeného břitkým intelektem a smyslem pro nadsázku. 

Kurátory výstavy jsou Jana Písaříková a Ondřej Chrobák.