Jiří Voves se více jak 30 let ve své tvorbě dotýká a zabývá
tématem „paměti“. Na samém začátku (na přelomu 70. a 80. let min.
století) to byly stůl, židle, či opuštěné domy, které mu byly záminkou
pro zkoumání či hledání lidských pamětí. Prvním tématem této
výstavy, navazujícím na zkoumání paměti, jsou cykly, které počínají
koncem 80. a začátkem 90. let – Zprávy, Partitury. Rozkládají
čitelnou písemnou a hudební řeč do podoby znaků či znakových záznamů.
Druhým tématem jsou obrazy z posledních let – cykly Lomy. Zde se jedná
v širším smyslu o téma paměti přírody.