Jiří Zavřel nachází inspiraci pro své obrazy v přírodních útvarech, které nabízejí podvojnou interpretaci. Pracuje s myšlenkou založenou na tezi, že vše vychází ze třech základních tvarů. V obrazech propojuje konkrétní věci s abstraktními geometrickými formami a zůstává na divákovi, jestli chce vidět kruh či oblázek.

http://jirizavrelpainter.blogspot.cz/p/about.html

Po vernisáži proběhne prezentace autorovy tvorby.

Kurátoruje Monika Beková