prach hvězd

Jsme zrozeni z prachu hvězd… o kosmologii epiky evoluce

přednáška Jiřího Zemánka k výstavě Dagmar Šubrtové Prach země.

 

„Člověk je tím místem, v němž se reflektuje celých 14 miliard let evoluce … My všichni společně vznikáme ve středu kosmu.“

Brian Thomas Swimme 

 

Kosmolog Thomas Berry svého času napsal, že se v současných potížích nacházíme proto, že náš příběh o tom, jak vznikl tento svět, už není funkční. Berry ukázal, že průlom k novému civilizačnímu příběhu, který by mohl našim životům znovu propůjčit hlubší význam a smysl a s jehož pomocí bychom mohli efektivně přistoupit k řešení současné bezprecedentní ekologické a klimatické krize, dnes před námi otevírá kosmologické pochopení vědeckého objevu evoluce. Nová kosmologie epiky evoluce nám odhaluje, že jsme součástí rozsáhlého expandujícího vesmíru a že náš lidský příběh je spojen s kosmickou tkání života od samých jejích počátků před 14 miliardami let. Nejsme ničím menším než vesmírem, který si začíná uvědomovat sám sebe a svou roli v kosmickém procesu. Stali jsme se dnes nejvýznamnějšími činiteli změny na planetě, jsme tím, co zrodily hvězdy – jakou budoucnost zrodíme my? 

Promítneme si dokumentární film Efekt nadhledu s americkým astronautem Edgarem Mitchellem, pátým člověkem, který se prošel po Měsíci; a dokumentární film Cesta vesmíru (scénář Brian Thomas Swimme a Mary Evelyn Tuckerová) o kosmologii epiky evoluce. 

 

Jiří Zemánek – historik umění, kurátor, publicista a kulturní aktivista. Do r. 2000 působil jako odborný pracovník v několika státních galeriích. Zabývá se otázkou evoluce kultury a rolí kosmologie při formování nového příběhu a udržitelného vztahu ke světu. Spoluzaložil občanské sdružení Pilgrim-Potulná univerzita přírody a českou sekci Budapešťského klubu. 

Je nositelem ceny nadace Tranzit, určené pro podporu výtvarného umění ve střední Evropě.