Jirka Houska

Úvodní výstava v nově vzniklé galerii Artinpark Gallery v zámku Průhonického parku.

Výstava představí obrazy mladého umělce, především ty spjaté s přírodou, reálnou či fantaskní – krajiny, včetně maleb Měsíce ve spojení se zemskou atmosférou, ale i náměty z oblasti zoologie a kryptozoologie, což souvisí s umělcovým zájmem o přírodní vědy. Samostatnou částí expozice budou rovněž portréty, akty a jejich fragmenty.

Realistickou malbu, tak typickou pro žáky profesora Berana, posouvá Jirka Houska (*1986) do specifických, unikátních poloh… Zaujme tu návrat k formální bravuře klasické malby 19. století, jenž je však autorem šmahem štětce přesunuta do 21. století a vzápětí třeba do pravěku. Případně se obojí potká v jednom obraze, jak je tomu u malby Mamuti s igelitem. Zaujetí autora přírodními vědami mu dává faktickou průpravu k malbě zvířat jak známých, tak méně známých, či přímo smyšlených. S podobným zaujetím s jakým se autor věnuje fauně, ho přitahuje i flóra. Romantická krajina bez stop lidského zásahu, je tu zobrazena tak, že nelze určit, z které doby scenérie pochází. To co přetrvá věky je příroda, pokud zásahy člověka, či přírodních katastrof, případně obojího, nezanechají nezvratné stopy…

Velkoformátové realistické malby měsíce jakoby ztvárňovaly tichého svědka všeho toho, co se zde na Zemi odehrává, svědka, který díky pokroku naší civilizace byl dokonce navštíven. Malý krok pro člověka, velký krok pro lidstvo – přesto Měsíc zůstává tajemný a nepřístupný. Je zahalený závojem mystéria podobně jako dívka – žena – matka, která je fázemi měsíce tolik ovlivňována.

Polo-portréty, fragmenty tváře, těla, ňader žen a dívek na obrazech Jirky Housky tento cyklus uzavírají a vracejí na začátek – k nedovysvětlenému tajemství, které ať si každý divák dovypráví po svém.

Přejeme vám příjemnou podívanou.

Nadia Rovderová, leden 2015

JIRKA HOUSKA se narodil v r. 1985 v Praze. Studoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru nedávno zesnulého profesora Zdeňka Berana. Od r. 2013 je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze.