Významnou složkou konceptuálního přístupu Jiřího Skály (*1976) je text a možnosti práce s ním v galerijním prostoru. Jeho textové instalace často řeší vztah mezi objektem, jeho popisem, formou vyprávění a osobností vypravěče či protagonisty příběhu. Text je pro Skálu podle jeho slov možností přesně definovat současnou situaci. V experimentu zkoumá kód dialogu a jeho čtení, v interpersonální komunikaci i v řeči nul a jedniček elektronického jazyka. Strategii čtení rozvíjí v poslední době i v performačně – veřejných aktivitách: organizuje například veřejná čtení či setkání zaměřená na pohyb v nekonečném prostoru internetu. Jiří Skála je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2009. Společně s Jiřím Frantou založili Galerii Etc., jednu z prvních nezávislých galerií v Praze. V současné době působí také jako asistent ateliéru intermédií na Akademii výtvarných umění. Anotace: Kateřina Štroblová