Prodejní výstava prací na papíře sester Válových. Dvojčata Jitka a Květa Válovy se narodila v roce 1922 na Kladně, kde prožila celý svůj život. Drsné prostředí průmyslového města přetavily sestry do svých grafik a kreseb s nebývalou silou a naléhavostí. Díla na výstavě pochází z pozůstalosti významného pražského sběratele a tvoří ojedinělou sbírku.