Prostředí, ve kterém se pohybujeme, je pitváno roztříštěné do mnoha oblastí, pro něž tvoříme specializované vědní obory, které se však samožerně při tom jako vesmír rozpínají a jen obtížně umožňují opětovné vzájemné propojení; přehlednější pohled na celek. Ten je pak paradoxně náhle opět otázkou spíše intuitivní, zážitkovým zřením, vírou nebo vizí, neboť už není možné být specialistou všeho. Významnou roli tedy (vedle rozličných konspiračních teorií) sehrávají filosofie, coby nevěda mezi vědami, a umění. Také současná klimatická krize vrací do diskusí dříve vysmívané celostní pohledy tzv. primitivních národů – na přírodu jako organismus, jehož jednotlivé části nebo rovnou nedělitelný celek často personifikují. Kámen je tak součástí stejné zranitelné bytosti jako moře, člověk nebo hvězda…