Jitka Svobodová náleží k nejdůležitějším autorům, kteří spoluformovali české nezávislé výtvarné umění 70. a 80. let. Především díky její tvorbě začal být v té době výrazový prostředek kresby považován za obdobně svébytný a relevantní jako médium malby nebo sochy. Dlouhodobě ji tematicky inspiruje esence předmětného a poetika neostentativně přítomného. Z nedávné doby připomeňme její samostatnou výstavu Venku a uvnitř v pražském Museu Kampa, kde představila rozsáhlý cyklus velkoformátových kreseb Záclony. Také pro výstavu v Galerii Dům připravuje soubor nových kreseb v duchu charakteristického oproštěného výrazu, zaměřeného na přítomnost transcendentní roviny v obyčejných věcech každodenního bytí.