Téma výstavy Johany Černé reaguje na situaci, kterou všichni se zkušeností těsné vazby s další osobou velmi dobře známe. Hlavní pozornost zde získávají každodenní maličkosti, které mohou vzájemný vztah pomoci zocelit nebo naopak začít rozvracet. Záleží, jaký přístup k řešení zvolíme. Výstava představí autorčinu aktuální tvorbu, v níž zpodobňuje dané situace s doslovností, jindy s prvky nadsázky a hravosti.