Oswald Oberhuber (*1931), žák Fritze Wotruby a Williho Baumeistera, patří i průkopníkům informelu v rakouském malířství a sochařství. Už od 50. let minulého století zásadním způsobem ovlivňoval vývoj umělecké tvorby v Rakousku. Působil jako umělec, majitel galerie, profesor a v letech 1973-1995 i jako děkan Vysoké školy užitého umění ve Vídni. Oberhuberovy kresby a objekty lze považovat za tvůrčí počiny navazující na tvorbu Josefa Hoffmanna a rozvíjející jeho krédo, že přístup umělce má být komplexní a všezahrnující. Oswald Oberhuber a Peter Noever také společně iniciovali první souhrnnou výstavu z díla Josefa Hoffmanna v Rakousku (1987).