Galerie Středočeského kraje získala jako dlouhodobou zápůjčku dva dosud nezveřejněné obrazy významného představitele evropského moderního umění Josefa Šímy.

Obrazy z autorova pozdního období jsou výrazem estetiky skupiny Le Grand Jeu, na jejíž činnosti se Šíma ve dvacátých letech podílel, a byly označeny za vynikající doklady Šímovy mytopoetické geometrické imaginace. Obrazy vznikaly v šedesátých letech 20. století, kdy pracoval na vitrážích pro kostel sv. Jakuba v Remeši.

Výstava diváky seznámí s osudy zapůjčených děl a ukáže také autorovy známé práce, kresby a kolorované lepty z dvacátých a třicátých let zastoupené ve sbírkách GASK.