Josefína Jonášová je absolventkou sochařského ateliéru Jaroslava Róny na pražské AVU. Tvoří a žije v Praze, je členka spolku výtvarných umělců a designérů Prám a realizuje se také jako houslistka ve skupině Vobezdud.

  

Hlavní těžiště výtvarné činnosti Josefíny Jonášové spočívá v sochařství. Není ji ovšem cizí ani médium malby a kresby. Figurativní plastiky této mladé sochařky jsou divácky srozumitelné a přístupné, ovšem činí tak s grácií a bez toho, aby musely překročit hranici laciné podbízivosti. Umí být humornými objekty a zároveň s nadsázkou řešit závažná společenská témata. Z malířských realizací vzbudila pozornost například výmalba podchodu u stanice metra Ládví, která s humorem autorce vlastním “předpovídala” celosvětovou pandemii.

  

Josefína Jonášová není v našem kraji jménem neznámým. V roce 2014 měla v Oblastní galerii Liberec samostatnou výstavu a o čtyři roky později prezentovala svá díla s hitchcockovskou atmosférou v Kině Varšava. Ve veřejném prostoru bylo možno zaznamenat i sochu Josephine Baker před Libereckou Radnicí, která zde ovšem kvůli vandalismu nevydržela ani dva dny. Mimochodem právě pro libereckou radnici sochařka vytvořila bustu libereckého starosty Karla Kostky.

  

Pro Moon Gallery Josefína Jonášová připravila vánočně laděnou výstavu s názvem Moonology.