Joseph Nechvatal je americký multimediální umělec v současné době žijící v Paříži. v roce 1983 byl u založení experimentálního projektu pro elektronickou hudbu Tellus Audio Cassette Magazine. A v roce 1984 spolupracoval na opeře XS: The Opera Opus (1984–6) s no wave skladatelem a prvním organizátorem série koncertů v The Kitchen Rhysem Chathamem. Jeho postkonceptuální umělecká praxe se zabývá křehkými vztahy vzniku obrazů a snahou se vůči ní vymezit. Ve své práci s digitálním obrazem a zvukem využívá počítačové viry, které po napadení deformují vizualitu obrazu. Jeho malby a digitální animace často obsahují subverzivní pohled na společnost.

 ⠀

V prezentaci pro Vašulka Kitchen Brno, odkazující na Nechvatalovu knihu Immersion Into Noise (Vnoření do hluku), představí svou digitální tvorbu a práci s počítačovými viry na příkladu poslední výstavy Orlando et la tempête (Orlando a bouře), která se konala v pařížské Galerii Richard na podzim 2020. Závěrem přehraje některé své noisové kompozice, jimiž se zabývá od roku 1981.

⠀ 

Joseph Nechvatal má doktorský titul z filozofie umění a nových technologií, který získal v Centru pro interaktivní umění (The Center for Advanced Inquiry in the Interactive Arts, CAiiA) na University of Wales. Od roku 1999 do roku 2014 působil na newyorkské School of Visual Arts. V roce 2009 vyšla v nakladatelství Edgewise Press jeho kniha Towards an Immersive Intelligence: Esays on the Work of Art in the Age of Computer Technology and Virtual Reality (1993–2006). O dva roky později v University of Schiganly Publishing Office Michigan Library za spolupráce s publikační iniciativou Open Humanities Press Immersion Into Noise. Ve spolupráci s nakladatelstvím Punctum Press vydal knihy Minóy (2014) a Destroyer of Naivetés (2015). V roce 2021 laboratoř experimentální hudby a zvukového umění Pentiments vydala kazetu jeho prací se zvukem (Selected Sound Works, 1981–2021).

  

Přednáška je připravena při příležitosti výročí 50 let od založení The Kitchen v New Yorku v roce 1971.