Doprovodná výstava v architektově pracovně se detailně zabývá historií a významem Jurkovičovy vily (1906), předního díla rané moderny ve střední Evropě. Popisuje stavební podstatu domu a také způsob a průběh jeho rozsáhlé obnovy domu, včetně řady detailních informací restaurátorských postupů.

Prostory Jurkovičova ateliéru v prvním patře, v nichž architekt se svými spolupracovníky vytvářeli projekty staveb a interiérů, hostí krátkodobé výstavy. Skrze díla Jurkovičových současníků ale i dnešních umělců se sem navrátí tvůrčí duch.

První výstava se věnuje samotnému domu. Na jednotlivých panelech je možné se podrobně seznámit s historií domu, významy jeho částí a především s postupem rekonstrukce, která probíhala v letech 2009-2010. Texty doplňuje bohatá obrazová dokumentace zachycující různé etapy historie Jurkvičovy vily.

Vstupné v rámci prohlídky vily 100/50 Kč.