Umělec – hledání pravdy a čistoty – divák a jeho postoj. V této zdánlivě jednoduché a přirozené návaznosti se zdají být kurátorské koncepty zbytečným “balastem” odvádějícím pozornost. Estetický soud je regulérní,pokud si nečiní nárok na obecnou platnost. Kurátorky i vystavující na této výstavě zůstávají stále pokorně stát v úžasu nad dějinami umění. Nicméně existují události, kdy stojí za to se od dějin oprostit.Zde zůstávají „jen“ plátna, ten kdo je vnímá a tajemství jeho intimního dialogu s dílem i se sebou samým..