Koho si představíme, když myslíme sami na sebe?

 

Such Things Are Unclear to Us je instalace, ve které jsou myšlenky stlučené dohromady, místy lehce pokřivené. Stopy utváří budoucí reality a příběhy, jež se zdají příhodné pro určité situace. Mysli se formují v řetězcích generací. Zapomínají, přehánějí, přizpůsobují se a mizí. Byli jsme nakonec jiní?

 

Umělecký kolektiv Kaario & Parjanen se zformoval samovolně na začátku studií výtvarného umění na finské Satakuntské univerzitě aplikovaných věd. Obě umělkyně vycházejí z práce s keramikou a spojuje je reflexe lidskosti, seriózně hravé uvažování a materiálně orientovaný způsob práce. Témata kontroly, touhy, individuality, oddělenosti a adaptace se objevují ve společných dílech.