Erik Sikora, Lightboxes – Daniela Deutelbaum, Silvie Milková, Tomáš Souček

Festival Fotograf v rámci 4+4 dny představí intervenci Erika Sikory: „Teraz žijem príbeh o kachličkách s vodopádom. Je to príbeh o tom, akú fotografiu je najlepšie si dať do kúpeľne. Chcem čo najpoctivejšie prežiť a zodpovedať všetky varianty. Hľadanie najkrajšej z fotografií, versus umelecké sebauspokojenie v hľadaní inteligentnej možnosti, respektíve najumeleckejšej. Bolo by najtrápnejšie na svete dať si fotku Duchampovho pisoáru nad vaňu? Treba vyskúšať.“