Magdaléna Váňová, která svá díla vystaví v galerii Sýpka, se zabývá člověkem a lidským tělem. Její tvorba je inspirována především osobními zkušenostmi, díky čemuž se na ni dokáže podívat jak skrze sebe samotnou, tak také zvenčí. Její sochařské pojetí je propojeno s hravostí, humorem a iluzivním pohledem na svět, jako se tomu děje např. u díla Kaleidoskop, které dalo podnět pro název výstavy této mladé umělkyně.