Výstava představuje především kresby Karla Čapka z jeho cest po Evropě uskutečněných v letech 1924–1936, které posléze doprovázely jeho cestopisné knihy (Anglické listy, Výlet do Španel, Obrázky z Holandska, Cesta na Sever). Budou zde také vystaveny rukopisy Karla Čapka vztahující se přímo k těmto kresbám. Výstava bude doplněná úzkým výběrem obrazů Josefa Čapka zapůjčených ze Západočeské galerie v Plzni a objeví se zde také vzácný a jedinečný pastel – Portrét Karla Čapka (datovaný kolem roku 1907).

   

Součástí výstavy bude také zastoupení žijících umělců přímo se dotýkajících spisovatelova díla a života. Pozvání přijala Věra Nováková (kresby ke knize vzpomínek Heleny Čapkové – Moji milí bratři), Jiří Surůvka, Juraj Bartusz a malíř Tomáš Císařovský, který zde představí obraz přímo vytvořený pro výstavu – Portrét Karla Čapka. Také zde bude vystavený obraz Astronauta od Pavla Brázdy, jako reminiscence na Čapkovu hru RUR.

    

Výstavy se konají za spolupráce s Památníkem národního písemnictví v Praze. Nynější zápůjčky jsou ze Západočeské galerie v Plzni, Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích, Muzea Karla Čapka ve Strži, Vily Karla Čapka, dále ze sbírky manželů Lettenmayerových na zámku Jirny a také z řady soukromých sbírek.