Soubor prací Karla Přády pro Výklady AXA charakterizuje svěží imaginace, hravá skladebnost, živá barevnost. Nejstarší inspirace pro některé z vystavených děl pocházejí z autorova pobytu ve Francii roku 2006, ještě z doby jeho studia na pražské Akademii výtvarných umění. Jde o reliéfní kresby spontánního charakteru na bělostném křídovém podkladu. Pro Karla Přádu je častou uměleckou inspirací svět přírody. Již v závěrečném sochařském souboru na pražské AVU se snažil zprostředkovat svět harmonie, přírodu jako zdroj pozitivních tvůrčích sil. Součástí souboru pro Výklady AXA je objekt vycházející ze zrcadlového odrazu přírodního motivu na vodní hladině. I přes přímou srozumitelnost námětu je výsledný tvar poměrně komplikovaný a zamezuje možnost jednoduchého čtení. V několika vystavených reliéfech Přáda odkazuje k haptické rovině divákova vjemu a tematizuje princip hry. K podstatě fenoménu hry náleží mj. svobodné jednání, smysl v sobě samé, řád, rytmus, harmonie. Ve výstavě je zastoupena i autorova nejnovější reliéfní práce založená na pestré skladebné variabilitě jednoduchého geometrického tvaru. Z Přádových prací obecně vnímáme zájem o sochařské objekty Cy Twomblyho, o biomorfní charakter prací Hanse Arpa nebo Isamu Noguchiho, o hravou lehkost akvarelů Paula Kleea nebo také o živou barevnost mozaikovitých povrchů architektur Antonia Gaudího.