Do Ostravy se po třech letech vrací malíř Karel Štědrý (*1985), absolvent pražské UMPRUM (2010), ateliéru malby S. Diviše. V cyklu obrazů nazvaných AcidHaus pracuje opět s výraznou barevností, tak jak to bylo typické pro jeho první „modelínové“ období. Charakteristické je propojování geometrické vážnosti s rukodělnou hravostí a snahou o redefinici obrazové skladby vycházející ze zkušenosti s prací s grafickým softwarem. Tematizace a přehodnocování odkazů geometrické moderny není ovšem vedeno snahou o ironický odstup, ani pokusem o její dehonestaci či destrukci, ale spíše opakovaným pokusem o její nové zhodnocení v kontextu současné abstraktní tvorby.

 

Kurátor: Martin Mikolášek