Přednáška na téma zobrazování a estetického oceňování hor, skal, lesů, divoké krajiny v evropské historii. Zobrazování hor či přírodě blízkých lesů často nešlo ruku v ruce s oceněním těchto terénů ve skutečnosti, stejně jako s jejich praktickým využitím či uctíváním v náboženství. Přesto se tyto různé postoje prolínaly a navzájem ovlivňovaly, stejně jako značně pozměnily novodobou turistiku.

 

Doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D., (*1971) je vedoucím Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně. Vzděláním estetik a historik přírodních věd, původním zaměstnáním grafik a kreslíř. Zabývá se vzájemnými vztahy umění a přírody, především historií estetického a uměleckého postoje ke krajině, a dějinami ochrany přírody a environmentálního myšlení vzhledem k dějinám kultury a přírodních věd, zejm. biologie. Je autorem článků, recenzí a knih – mezi ně například patří Proč je příroda krásná?, Darwin a estetika, O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou a Estetika přírody. K historii estetického ocenění krajiny.

  

Událost je součástí doprovodného programu výstavy Adam Kašpar – Universum. Přednášku pořádají Lázně Poděbrady, a. s. a Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady.