Václav Brožík, Návštěva v ateliéru, 1878-1879, Západočeská galerie v Plzni, O 394

Velkým tématem moderní doby se po roce 1800 stal sám umělec, jeho postavení ve společnosti i budování jeho uměleckého sebevědomí tváří v tvář anonymnímu publiku. Svou roli sehrála nově zavedená veřejná
prezentace děl na uměleckých výstavách či téma institucionalizace a reflexe uměleckého školení a provozu.

 

Více či méně stylizované a inscenované obrazy, jejichž prostřednictvím umělci zachycovali prosazování vlastní profese ve společnosti, zahrnují zobrazení sebevědomého tvůrce, romantickou introspekci sebe sama, i oslavování a kritiku ikon uměleckého i národního společenství.

 

Výstava si klade za cíl ukázat toto téma z různých současných pohledů a propojit české umění s evropským kontextem. Návštěvník uvidí tvorbu anglických a francouzských karikaturistů jako byli Honoré Daumier, William Hogarth nebo James Gilray spolu s klíčovými díly českých umělců vypovídajících o sobě sama, autoportréty a ateliéry Karla Purkyně, Soběslava Pinkase nebo Emila Orlika.

 

Výstava je věnována historiku umění Romanu Prahlovi, který významným způsobem ovlivnil bádání o umění 19. století.

 

K výstavě vychází monografická publikace.