Výstava proběhne bez vernisáže ve výlohách divadla BuranTeatr.

 

“Čas se náhle zastavil a já v obyčejnosti dnů nacházím svůj posvátný prostor.”

 

Sedm dní, sedm masek.

 

Je to jakýsi intimní portrét ženy/matky uzavřené v začarovaném kruhu denní rutiny, věčné únavy, stagnace a domácí izolace.

 

Fotografie byly pořízeny každý den na stejném místě našeho bytu. Vždy ve stejnou hodinu. Masky jsem vyráběla z obyčejných předmětů, které ten daný den zabraly největší prostor v mém vnímání času a událostí, staly se pro mě náhle něčím posvátným, mezníkem v koloběhu událostí, uvědoměním si mě samotné.

  

Karla Spolaak Hospodářská je bývalou studentkou Výtvarné fakulty Michel de Montagne v Bordeaux a posléze tamní Státní divadelní konzervatoře. Vedle herectví se v současné době navrací ke svým prvotním zájmům, a to výtvarnému umění, instalacím a performance. Ve své tvorbě se věnuje tématům prostoru mezi sacré et profane a konceptu podprahových obrazů a symboliky. “To důležité je skoro nepostřehnutelné.” Výstavou představí svou fotoperformance, která vznikla na jaře roku 2020 během první vlny karantény.

 

Letošní sezónu věnujeme tématu Nic zvláštního. Představujeme projekty, které různými způsoby nahlíží na všední a každodenní.

 

Obyčejné a všední – obvykle nám nestojí za zmínku. Zaujatě vyprávíme o všem dechberoucím, neotřelém, inovativním, inspirativním nebo revolučním, až do míry, kdy tato slova sama sebe vyprázdní. Obyčejnost uniká naší pozornosti. Proč se zdráháme říct „nic zvláštního“, když se někdo zeptá, co je nového? A co je vlastně obyčejné?