Výstava s názvem In Vitro Fantasy zkoumá proces metody početí, přičemž se opírá o osobní zkušenost a společenské problémy související s psychikou. Ve své tvorbě umělkyně taktéž reflektuje problematiku závislostí a bezdomovectví. Balcer vytvořila díla pomocí textilních technik zdůrazňující boje a stigmatizaci, s níž se potýkají jednotlivci, kteří chtějí mít děti prostřednictvím metody oplodnění „in vitro“ doslova „ve skle“. Středobodem instalace je velký svetr, který symbolizuje sílu a odvahu potřebnou k této cestě. Tento svetr, vyrobený ve spolupráci umělkyně, její matky a tchýně, nabízí pocit sociální sounáležitosti a ztělesňuje kolektivní terapii a podporu. Výstava si klade za cíl vyvolat zamyšlení a poskytnout podporu potřebným prostřednictvím společensky angažovaného umění.

 

Karolina Balcer (*1988) absolvovala Akademii výtvarných umění ve Vratislavi a zde také dokončila mezioborové doktorské studium. Pro její tvorbu je charakteristická citlivá reflexe lidských problémů spojená s provokací a zamyšlením se nad kontroverzními společenskými otázkami. Skrze své dílo se snaží být oporou pro ty, kteří potřebují podporu, a přitom klade důležité otázky týkající se možností řešení těchto situací. Osobní zkušenosti Balcer transformuje do univerzálních výpovědí, čímž dává hlas marginalizovaným skupinám. Spoluzaložila galerii Wykwit, která se stala důležitou platformou pro současné umění.

 

kurátorka: Radka Částková