Společný projekt studentek ateliéru fotografie, Karolíny Matuškové a Lucie Zelmanové, je mnohovrstevnatým hapticko-vizuálním stimulem. Vysílané impulsy nabízí čtení hned skrze několik prizmat: konzumní společnosti, emočních přání a deformací napříč generacemi i­­ zavedené umělecké praxe s­­ nalezenými předměty. Autorky dohromady svedla syntéza témat přehnané péče a­­ lásky a jejich­ ontologické nalezení v konkrétním předmětu snubního prstenu, který je v několika podobách umístěn na korálovitých polypech. Ono spojení pak sleduje biologii a narativ obou druhů objektů. Ty se pohybují na ambivalentních hranách a­­ v­­ kontrastech kritiky kapitalismu oproti materiálnímu či citovému zadostiučinění, jež může poskytnout a nakonec ústí v­­ společné odsouzení ke zkáze.
 
Nika, z níž je název galerie odvozen, svou situovaností ve veřejném prostoru připomíná výlohu či výkladní skříň. Při bližším zkoumání se však ukazuje, že se nejedná o běžnou nabídku šperků, nýbrž o instalaci, jež v divákovi, potažmo konzumentovi, rozehrává niterný dialog, dobře známý z reklamního prostředí: Chcete se dotknout vyholeného povrchu lesklé sametové draperie? Toužíte získat jeden z vystavených prstenů a více lásky, jste osamělí? Zneklidňuje vás vůbec několik falických tvarů a vyhraněná stylizace napříč genderovým spektrem, nebo si prostě libujete v queer estetice?
 
Online opening ke zhlédnutí zde.
 
Kurátorky: Zuzana Dusilová, Mariana Pecháčková, Eva Slabá