Karolína Netolická – Ztracený domov (detail)

Karolína Netolická se dlouhodobě věnuje vztahu člověka a přírody: „Ve svých pastelech se snažím o zachycení dvou odlišných, a přece na sobě závislých světů. Stavím proti sobě svět člověka a svět mimolidský – přírodu.“ Svými pracemi upozorňuje na současné ekologické problémy a s tím spojené konzumní návyky: „Zvířecí bytosti jsou zahlcovány odpadem lidské nadprodukce, zbývá jim jen malý životní prostor. Fyzický kontakt s přírodou nesoucí v sobě určitou negativitu (jako je například dobývání plodin z půdy či sklízení ovoce ze stromů vlastní rukou), byl vystřídán nákupem „neosobních“ plodin v supermarketech. Stačí je jen vzít, dát do igelitového sáčku a je hotovo.“ Toto ulehčení je podle Karolíny zdrojem deformace vztahu člověka ke svému okolí a jednou z příčin, proč je příroda pro současníka spíše ztraceným domovem. „Jestli však tento domov se zavřenými dveřmi člověk znovu nalezne, záleží už jen na něm, na jeho schopnosti kritického myšlení a změně jeho dosavadních životních postojů, návyků a hodnot,“ dodává.  

 

Výstava potrvá do 27. 9. a bude k vidění každý den v otevíracím čase kavárny. Další informace o autorce naleznete na webu: www.karolina-netolicka.cz