Jedna Dva Tři Gallery a Petrohradská kolektiv si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy Karolina Rossi: Lekce ponoru v úterý 20. 6. 2017 od 19h.
Výstava potrvá do 30. 6. 2017.

KAROLINA ROSSI: Lekce ponoru

Pro JednaDvaTři Gallery připravila Karolina Rossi nový projekt založený na sérii akvarelových koláží a velkoformátové malby, podpořené drobným architektonickým zásahem. Podkladem pro chůzi krajinou autorčiných inspiračních zdrojů je v tomto případě spíše mořské dno, než městský asfalt. Nárazy jsou tlumené, procházení je téměř proplouváním. Důležité je světlo, voda, barvy, zvlněné obrysy. Abstraktní morfologie s občasnými připomínkami světa nad hladinou, které jsou v novém kontextu dokonale asimilovány. Dívání se znovu, odhodlaně, bez jakýchkoli civilizačních vymožeností, pouhým okem. Je možné ve vodním zrcadle spatřit také odraz toho, co máme vevnitř, bez nutnosti tyto hlubiny zkoumat přespříliš ezotericky. Všímat si na cestě toho, co tam skutečně je a co je podstatné. Domnívám se, že v tom spočívá autorčina lekce, jak se správně ponořit.

Kurátorka: Karina Kottová

Karolina Rossi (*1983, Nové Město na Moravě) žije a pracuje v Praze. Karolína absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v roce 2012 u prof. Vladimíra Kokolii. V roce 2008 byla na stáži na Ecole superieure des beaux Arts v Aix en Provence ve Francii.