„Společným jmenovatelem a konceptem celé výstavy je touha vyjádřit barvu prostřednictvím lineární kresby černou tuší. Ta zachycuje interiéry jakožto duše jejich obyvatel a tvůrců zároveň. Protipólem je exteriér vykreslený pomocí plošné stylizace pohledu. Kresebnou cestou je poté možné poskládat skutečnost z jednotlivých částí a zajímavostí.“
(Karolína Soukupová)

 

Jedná se o soubor prací sjednocený tématem prostoru, který má své vlastnosti, vzhled, strukturu a systém. Každé místo je něčím specifické a prostřednictvím ilustrace tuší má jiný výraz, než prostřednictvím kresby versatilkami či fixy. Karolína sbírá příběhy míst, které chce prostřednictvím její tvorby sdílet s ostatními. Zachycuje interiéry přátel a příbuzných a naproti tomu umisťuje barevné exteriéry z jejích cest po Francii a Itálii a pohledy na horské vrcholky Čech. Vytváří tak zajímavé a vzájemně kontrastující polarity. Při své tvorbě Karolína používá různé techniky jako je perokresba, kresba tužkou, kresba fixou, kresba versatilkou, aquatinta, litografie a knižní koptská vazba.

 

Kurátor: Hermína Motlová