Projekt Verchovina evokuje fiktívnu kampaň na “demokratické” referendum, ktoré sa s istou dávkou nostalgie i mocenskej manipulácie pohráva s myšlienkou “návratu veľkého Československa”, zahŕňajúceho aj územie Podkarpatskej Rusi. Romantické výjavy krajiny pochádzajú z turistickej mapy Podkarpatskej Rusi z 30. rokov v nemeckom vydaní a tvoria klasickú plagátovú kulisu k referendovým otázkam. Tie, v tejto prezentácii zdanlivo rozdielnych možností, pôsobia ako synonymum jednej a tej istej voľby, či skôr volania po totožne ráznom riešení. Volania po integrácii resp. anexii územia Podkarpatskej Rusi. V kontexte faktu, že ide o súčasť suverénneho štátu sa pohráva aj s témou podobného externého intervenovania za zmenu či revíziu štátnych hraníc. Jedna z takýchto snáh sa aktuálne pretavila v otvorenú agresiu Ruska na ukrajinskom Kryme. Takéto pokusy o otváranie “Pandoriných skriniek” histórie sú aj u nás napriek členstvu stredoeurópskych štátov v EU dodnes prítomné. V konečnom dôsledku môže byť zmyslom série aj úvaha o tomto území ako o potencionálnom regióne EU, so všetkými jej rozpormi a dôsledkami.